MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ SHARP SI LZE POŘÍDIT VE TŘECH ZÁKLADNÍCH REŽIMECH

1. PŘÍMÝ NÁKUP STROJE,
který je po řádném předání našimi techniky do provozu fakturován. Servis multifunkčních zařízení je poskytován na Vaše vyžádání s následnou fakturací služby. Poskytujeme ve spolupráci s naším partnerem taktéž prodej zboží formou náhradního plnění.

2. PŘÍMÝ NÁKUP STROJE A UZAVŘENÍ SERVISNÍ A MATERIÁLOVÉ SMLOUVY.
Stroj je v tomto případě taktéž fakturován a dle servisní smlouvy a stanoveného tarifu za průjezd papíru A4 strojem hradíte každý měsíc skutečný objem kopírování a tisku. Tarif za průjezd papíru A4 zahrnuje absolutně veškeré služby a materiál nutný pro provoz zařízení (práce, dojezd technika, náhradní díly, spotřební díly, tonery, papír.). Stav počítadla stroje posíláte vždy koncem měsíce na e-mail naší firmy. Tento režim je vhodný pro větší objemy tisku a kopírování (cca nad 2.000 A4/měs.). Nemusíte se vůbec o nic starat – stačí zavolat a vše zařídíme. Tato služba zahrnuje péči o zařízení SHARP v rámci dlouhodobého a proporcionálního opotřebení stroje bez jakýchkoliv dalších nákladů na údržbu a chod zařízení. Uživatel se tak vyhne jednorázovým nákladům za výměnu spotřebních dílů po uplynutí jejich životnosti dané výrobcem (světlocitlivý válec, stěrky, developer apod.).

3. PRONÁJEM STROJE.
Vyhnete se přímé investici a namísto toho platíte měsíční paušál za pronájem zařízení po smluvní dobu 36/48/60 měsíců. Dále se vše shoduje s bodem 2. Jednou ročně Vám přefakturujeme pojištění stroje (cca 1.000,-Kč).